Familietragedies

Familietragedies is meer een programmalijn dan een voorstelling. Het programma, bestaand uit acht lessen is geïnspireerd op het persoonlijke leven van regisseur Koen Wouterse. Wouterse woonde met zijn partner Anne Rats op de Overtoom in Amsterdam. Zonder te weten woonde hij op dezelfde plek waar zijn grootouders elkaar leerden kennen. Een verhaal dat bijna verloren was gegaan, als er niet een moment was geweest dat zij met elkaar in gesprek gingen over vroeger. Wouterse besloot daarop een voorstelling te maken die gebaseerd is op de verhalen van zijn eigen familie. Daar schrijft hij één verhaal van, een verhaal dat niet is ‘bedacht’ en daarom meer tot de verbeelding spreekt. De Stokerij wil een brug slaan tussen het dagelijks leven en het theater en inzichtelijk maken dat je geen toneelschrijver hoeft te zijn om een mooi verhaal te maken. Ook op basis van dingen die echt gebeurd zijn, kun je een voorstelling baseren.Voor De Jonge Stokerij is het een ideaal programmaonderdeel, omdat iedereen wel een familiegeschiedenis heeft. Kinderen vertellen hun verhaal en schrijven daarmee zelf de voorstelling. Dit is een waanzinnige manier om culturele verschillen bespreekbaar te maken, zeker als de kinderen elkaars verhaal spelen, bijvoorbeeld bij de ouders van de kinderen thuis en eventueel op school of op een sportvereniging.