Oh ja joh Corona #51

En ook al versta je elkaar niet altijd even goed