Over De Stokerij


Schiedam is de standplaats en broedplaats van ons stadsgezelschap, waar we over vier jaar niet meer weg te denken zijn en waar we ons als makers middenin de samenleving plaatsen.

De Stokerij is het leukste theatergezelschap uit Schiedam, opgericht door Anne Rats, Koen Wouterse en Yorick Zwart.  Sinds 1 januari 2020 is Avril Hensen de nieuwe zakelijk leider van het gezelschap en heeft mede-oprichter, artistiek leider en ad hoc zakelijk leider Yorick Zwart afscheid genomen. Het is onze missie om mensen weer verslaafd te krijgen aan theater. We staan garant voor theatrale gebeurtenissen die zich kenmerken door hun actualiteit, de open blik naar de wereld en de bijzondere verbeeldingskracht, zowel in kleine als grote theaterzalen of op locatie. Ons theater kenmerkt zich door radicale bewerkingen van klassiekers, dicht op de huid, brutaal en liefdevol, altijd met een vette moraal.  We putten uit de verhalen, de mensen, het straatbeeld, de issues, de samenwerkingen en de betrokkenheid met de bewoners en lokale kunstenaars van de stad Schiedam en Nederland. Voorstellingen van De Stokerij zijn herkenbaar en toegankelijk voor alle lagen van de bevolking, vanuit de drijfveer dat theater iedere avond, als nieuw, in het ‘nu’ ontstaat. Schiedam is ons huis en onze inspiratie, waarvandaan we heel Nederland afreizen met voorstellingen waarin we het leven zelf op het toneel zetten met ons publiek daar middenin. Schiedam heeft daarmee weer een echt stadsgezelschap

Sinds 2016 hebben we een jeugdtak genaamd de Jonge Stokerij. In 2020 groeit De Jonge Stokerij naar drie groepen in de leeftijden 8-12 jaar en twee in de leeftijd 12-15 jaar (StokerijJONG), met een totaalaantal leerlingen van 60. De Jonge Stokerij bereikt kinderen uit Schiedam met diverse culturele en sociaaleconomische achtergronden, die van huis uit niet automatisch met theater- en cultuureducatie te maken krijgen. 40 weken in het jaar volgen zij theaterlessen in het Wennekerpand van professionele theater- en filmacteurs met diverse culturele achtergronden uit het netwerk van artistiek leiders Anne Rats en Koen Wouterse (hoofddocent en -verantwoordelijke Jonge Stokerij sinds 2016). Betrokken docenten waren o.a. Kenneth Herdigein, Ruurt de Maesschalck, Jack Wouterse, Hendrik Aerts, Ilse Ott, Maarten Wansink, Sergio IJssel, Nico van der Knaap, Anouk Beugels, Arend Niks, Rosa Mee, Margje Wittermans, Mick Paauwe en Roos Drenth. We passen geen tekst aan, de kinderen spelen bij ons alles van Shakespeare tot Pinter. Ook speelt de Jonge Stokerij jaarlijks mee in de familievoorstelling in de kerstperiode: cultuureducatie terwijl je op het grote toneel staat!

We zijn van mening dat het belangrijk is om via kinderen en jongeren nieuw publiek te betrekken bij je gezelschap. Als je kinderen kunt uitleggen waarom Antigone van Sophocles zo’n geweldig stuk is, snap je als maker waar je mee bezig bent en zul je nooit een voorstelling maken die niemand begrijpt. Omdat kinderen het spelen, blijft het dichtbij het publiek.

Naast de donderdagavond en de zaterdag gaan we in de periode 2021-2024 op de woensdagavonden een lijn op zetten met volwassen amateurspelers. We bedienen daarmee een behoefte die al langere tijd speelt bij zowel bestaande Stokerij-amateurspelers als bij nieuwelingen.